Skip to main content
World of Waxes

 

EUROCERAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka pn. „Prace B+R w firmie EUROCERAS dotyczące innowacyjnej technologii produkcji wosków utlenionych.”

Celem projektu jest zaprojektowanie i zbudowanie linii pilotażowej opartej na opracowanej przez firmę EUIROCERAS koncepcji nowej metody zintegrowanej produkcji wosku z wykorzystaniem procesu degradacji poliolefin, a następnie utleniania. W wyniku realizacji projektu powstanie innowacyjna linia technologiczna.

Dofinansowanie projektu z UE: 13 114 336,53
PLN Wartość projektu: 26 031 380,53 PLN


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 14.2/POIR/1.1.1/2018 na zakup układu destylacji próżniowej – cz. 2

Termin składania ofert: do 6 sierpnia 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
14.2 Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_uklad destylacji cz 2_2018-07-04.pdf
Zapytanie-Ofertowe_14.2_ZAL.nr_1_2018-07-04.docx
Zapytanie-Ofertowe_14.2_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 10.4/POIR/1.1.1/2018 na zakup wytłaczarki HD

Termin składania ofert: do dnia 30 LIPCA 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
10.4_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_wytlaczarka_2018-06-26.pdf
Zapytanie-Ofertowe_10.4_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_10.4_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 10.3/POIR/1.1.1/2018 na zakup reaktora dla HDPE

Termin składania ofert: do dnia 30 LIPCA 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
10.3_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_REAKTOR_2018-06-28.pdf
Zapytanie-Ofertowe_10.3_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_10.3_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 10.3/POIR/1.1.1/2018 na zakup reaktora dla HDPE

Termin składania ofert: do dnia 30 LIPCA 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
12.2_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_jednostka granulujaca.pdf
Zapytanie-Ofertowe_12.2_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_12.2_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 5.2/POIR/1.1.1/2018 na zakup reaktora procesu – kotła ciśnieniowego z kołnierzem na mieszadło

Termin składania ofert: do 18 czerwca 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
5.2_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_reaktor_kociol_2018-05-17.pdf
Zapytanie-Ofertowe_5.2_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_5.2_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 14.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup układu destylacji próżniowej – cz. 1

Termin składania ofert: do 11 czerwca 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
14.1 Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_uklad destylacji cz 1_2018-05-10.pdf
Zapytanie-Ofertowe_14.1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_14.1_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 13/POIR/1.1.1/2018 na zakup stacji katalitycznego dopalania

Termin składania ofert: do 11 czerwca 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
13 Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_dopalacz_2018-05-10.pdf
Zapytanie-Ofertowe_13_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_13_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa informujemy, że nastąpiła zmiana w zapytaniu ofertowym nr 6.2/POIR/1.1.1/2018 na zakup automatu pakującego

W związku ze zmianą przedłużono termin składania ofert: do 6 czerwca 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
6.2_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_automat_2018-05-10.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 6.2/POIR/1.1.1/2018 na zakup automatu pakującego

Termin składania ofert: do 4 czerwca 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
6.2 Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_automat_2018-04-30.pdf
Zapytanie-Ofertowe_6.2_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_6.2_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 12.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup wieży granulacyjnej HDPE

Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
12.1_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_Wieza dla HDPE_2018-04-13.pdf
Zapytanie-Ofertowe_12.1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_12.1_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_12.1_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 11/POIR/1.1.1/2018 na zakup płatkownicy

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
11_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_PŁATKOWNICA_2018-04-11.pdf
Zapytanie-Ofertowe_11_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_11_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_11_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 10.2/POIR/1.1.1/2018 na zakup reaktora dla HDPE

Termin składania ofert: do dnia 14 maja 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
10.2_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_REAKTOR_2018-04-11.pdf
Zapytanie-Ofertowe_10.2_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_10.2_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_10.2_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 10.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup wytłaczarki dla HDPE

Termin składania ofert: do dnia 7 maja 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
10.1_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_WYTŁACZARKA_2018-04-05.pdf
Zapytanie-Ofertowe_10.1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_10.1_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_10.1_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 8.1/POIR/1.1.1/2018 na leasing aparatu do oznaczenia temperatury kroplenia

Termin składania ofert: do 09.04.2018 roku

Dokumenty do pobrania:
8.1_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_leasing aparatu_29-03-2018.pdf
Zapytanie-Ofertowe_8.1_ZAL.nr_1_2018-03-29.docx
Zapytanie-Ofertowe_8.1_ZAL.nr_2_2018-03-29.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 9/POIR/1.1.1/2018 na dostawę stacji miareczkowania/titratora automatycznego (finansowanie w ramach leasingu)

Termin składania ofert: do dnia 29.03 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
9_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_leasing stacji_21-03-2018.pdf
Zapytanie-Ofertowe_9_ZAL.nr_1_2018-03-21.docx
Zapytanie-Ofertowe_9_ZAL.nr_2_2018_03_21.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 8/POIR/1.1.1/2018 na leasing aparatu do oznaczenia temperatury kroplenia

Termin składania ofert: do 29.03.2018 roku

Dokumenty do pobrania:
8_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_leasing aparatu_21-03-2018.pdf
Zapytanie-Ofertowe_8_ZAL.nr_1_2018-03-21.docx
Zapytanie-Ofertowe_8_ZAL.nr_2_2018-03-21.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 7/POIR/1.1.1/2018 na zakup programu niezbędnego do prac projektowych i konstrukcyjnych

Termin składania ofert: do dnia 26 marca 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
7_Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_AUTOCAD_2018-03-15.pdf
Zapytanie-Ofertowe_7_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_7_ZAL.nr_2.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 6.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup stacji trafo

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
6.1 Zapytanie Ofertowe_EUROCERAS_stacja trafo_2018-03-15.pdf
Zapytanie-Ofertowe_6.1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_6.1_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_6.1_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 5.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup kompresora

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
5.1 Zapytanie Ofertowe_EUROCERES_kompresor_2018-03-15.pdf
Zapytanie-Ofertowe_5.1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_5.1_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_5.1_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamyy zapytanie ofertowe nr 4.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup generatora pary

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
4.1 Zapytanie Ofertowe_EUROCERES_generator pary_2018-03-15.pdf
Zapytanie-Ofertowe_4.1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_4.1_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_4.1_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 3.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup wieży granulacyjnej

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
13.1 Zapytanie Ofertowe_EUROCERES_wieża granulacyjna_2018-03-15.pdf
Zapytanie-Ofertowe_3.1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_3.1_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_3.1_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 2.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup wytłaczarki

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
2.2 Zapytanie Ofertowe_EUROCERES_REAKTOR_2018-03-15.pdf
Zapytanie-Ofertowe_2.2_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_2.2_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_2.2_ZAL.nr_3.pdf


W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe nr 2.1/POIR/1.1.1/2018 na zakup wytłaczarki

Termin składania ofert: do dnia 16 kwietnia 2018 roku

Dokumenty do pobrania:
2.1_Zapytanie Ofertowe_EUROCERES_WYTŁACZARKA_2018-03-15.pdf
Zapytanie-Ofertowe_2.1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_2.1_ZAL.nr_2.pdf
Zapytanie-Ofertowe_2.1_ZAL.nr_3.pdf


Archiwum


W związku z zakończeniem zbierania ofert na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych wraz z interpretacją wyników

firma Euroceras Sp. z o.o. informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego nr 1/POIR/1.1.1/2017 w dniu 21-12-2017 roku do realizacji zadania wybrano

Uniwersytet Opolski- Wydział Chemii


Archiwum 21 grudnia 2017 roku do godziny 12.00

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1. Badania przemysłowe prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa przedstawiamy zapytanie ofertowe na realizację usługi związanej z przeprowadzeniem prac badawczo-rozwojowych wraz z interpretacją wyników.

Termin składania ofert - do dnia 21 grudnia 2017 roku do godziny 12.00

Informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego udziela Pani Justyna Kowalska (dane do kontaktu: tel.793 614 703, e-mail: justyna.kowalska(at)euroceras.pl)

Zapytanie-Ofertowe_1_ZAL.nr_1.docx
Zapytanie-Ofertowe_1_ZAL.nr_2.docx
Zapytanie-Ofertowe_1_ZAL.nr_3.docx
Zapytanie-Ofertowe_1_ZAL.nr_4.pdf
Zapytanie_Ofertowe_EUROCERES_podwykonawstwo.pdf